Pakalpojumi juridiskām personām

Pakalpojumi juridiskām personām civiltiesībās, administratīvajās tiesībās un krimināltiesībās, t.sk.:

  • maksātnespējas process: konsultācija, pieteikuma iensiegšana tiesā, pārstāvība tiesā un kreditoru sapulcēs, juridiskais atbalsts visās procesa stadijās;
  • debitoru parādu piedziņa, brīdinājumu, izlīgumu, vienošanos, prasības pieteikumu sagatavošana, piedziņas procesa uzraudzība;
  • dažādu līgumu sagatavošana – darba tiesību jomā, attiecībās ar partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm utt.;
  • publiskie iepirkumi – dokumentu sagatavošana un pārstāvība;
  • uzņēmumu reģistrācijas un pārreģistrācijas dokumentu sagatavošana, konsultācija;
  • darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, darījuma gaitas uzraudzība, pārrunas u.tml.;
  • uzņēmumu juridiskais atbalsts – klienta interešu pārstāvēšana ar visām fiziskām un juridiskām personām, kā arī attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm;
  • konsultācijas nodokļu jautājumos, audita rezultātu apstrīdēšana un pārsūdzēšana;
  • preču zīmju reģistrēšana Latvijas Republikas un citu valstu datu bāzēs;
  • u.c. pakalpojumi.

Lai uzzinātu vairāk vai uzdotu jautājumu – sazinaties ar mums!

Kontakti