Dažādi pakalpojumi

Dažādi pakalpojumi:

  • konsultācijas visdažādākajās jomās, strīdu pirmstiesas risināšana, pārrunas;
  • visdažādāko procesuālo dokumentu sagatavošana tiesai – no prasības vai pieteikuma sagatavošanas līdz lietas izskatīšanai augstākajā tiesu instancē;
  • darījumu juridiskais nodrošinājums, norises uzraudzība un kontrole;
  • pārstāvība tiesās un citās valsts vai pašvaldību iestādēs, attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām;
  • jebkuras dzīves situācijas izvērtēšana un attiecīga juridiska atzinuma sagatavošana;
  • u.c. pakalpojumi.

Mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus arī citās, šeit neuzskaitītās jomās, jo katra situācija prasa individuālu pieeju un var aptvert vairākas tiesību jomas vienlaikus.
Mūsu klienti var būt droši – mēs, izmantojot teorētiski-praktisku pieeju, atradīsim risinājumu jebkurai situācijai par pieņemamu atlīdzību!

Lai uzzinātu vairāk vai uzdotu jautājumu – sazinaties ar mums!

Kontakti