Pakalpojumi fiziskām personām

Pakalpojumi fiziskām personām civiltiesībās, administratīvajās tiesībās un krimināltiesībās, t.sk.:

 • maksātnespējas process: konsultācija, pieteikuma iesniegšana tiesā, pārstāvība visās procesa stadijās;
 • ģimenes tiesības: laulības šķiršana, laulāto kopmantas sadale, vienošanās par ģimenes mantiskiem jautājumiem,  laulības līgumi, uzturlīdzekļi, paternitāte, aizgādība, saskarsmes tiesības u.c.;
 • darījumi ar nekustamajiem īpašumiem: pārrunas, darījuma noslēgšana, reģistrēšana zemesgrāmatā utt.;
 • konsultācijas nodokļu jautājumos;
 • mantojuma tiesības;
 • parādu un zaudējumu piedziņa;
 • darba tiesību strīdi;
 • uzturēšanās atļauju saņemšana, termiņa pagarināšana u.tml.;
 • administratīvo aktu, sodu apstrīdēšana un pārsūdzēšana;
 • tiesu nolēmumu pārsūdzēšana;
 • konsultācijas un dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai un pārreģistrācijai Uzņēmumu reģistrā;
 • u.c. pakalpojumi.

Lai uzzinātu vairāk vai uzdotu jautājumu – sazinaties ar mums!

Kontakti